Ψηφιακό περιεχόμενο συστήματος

Στο σύστημα Learn Digital περιλαμβάνεται ανάλογα με το μάθημα και το επίπεδο:

 • Αναλύσεις κειμένων, συμπληρώματα θεωρίας, μεταφράσεις
 • Εργασίες, δραστηριότητες, παραδείγματα, μεθοδολογίες
 • Σχολιασμούς πηγών, φύλλα αξιολόγησης, επαναληπτικούς πίνακες
 • Υποδειγματικά λυμένες όλες τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων – άλυτες ασκήσεις, επιπλέον λυμένες ασκήσεις
 • Πλήθος τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού χαρακτήρα (με ανάλυση του «γιατί» σε περίπτωση λάθος απάντησης)

Όλο το περιεχόμενο είναι ψηφιακά επεξεργασμένο (όχι χειρόγραφα), με ηχογράφηση από καθηγητές και δασκάλους σε όλη του την έκταση. Περιλαμβάνονται όλα τα είδη πολυμεσικού περιεχομένου (γραφικά, animations, βίντεο) για την διεξοδική παρουσίαση φαινομένων και θεμάτων όπου υπάρχει ανάγκη. Το υλικό ενημερώνεται και επικαιροποιείται διαρκώς ακολουθώντας στενά τις όλες αλλαγές του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος κατ΄έτος.

 

Διάθεση & τρόπος λειτουργίας

Το σύστημα Learn Digital διατίθεται σε μαθητές αποκλειστικά μέσα από συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε δύο εναλλακτικούς τρόπους.

Α. Έκδοση LAB

 • Χρήση αποκλειστικά από Η/Υ εργαστηρίου του εκπαιδευτικού κέντρου
 • Υλικό από Δ΄ δημοτικού μέχρι και Α’ Λυκείου
 • Πρόσβαση με προσωποποιημένο σετ κωδικών ανά μαθητή

B. Έκδοση e-learning

 • Χρήση είτε από Η/Υ εργαστηρίου του εκπαιδευτικού κέντρου είτε από οποιοδήποτε Η/Υ στον κόσμο (e-learning)
 • Υλικό για τάξεις Λυκείου (Άμεσα διαθέσιμες Α’ και Β’ λυκείου)
 • Πρόσβαση με προσωποποιημένο σετ κωδικών ανά μαθητή


Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται μέσα από ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακής μάθησης ειδικά σχεδιασμένο την παροχή βέλτιστης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους μαθητές, αλλά και την τήρηση αναλυτικών στατιστικών αξιοποίησης του συστήματος, χρόνου μελέτης, επιδόσεων, κλπ.