Τάξεις-Mαθήματα

Το σύστημα μελέτης Learn Digital απευθύνεται σε μαθητές Α-Βάθμιας & Β-βάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 9-17 ετών, με βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Τα μαθήματα που καλύπτονται ανά τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης είναι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ' Δημοτικού Ε' Δημοτικού ΣΤ' Δημοτικού
Γλώσσα
(βιβλίο και τετράδιο)
Γλώσσα
(βιβλίο και τετράδιο)
Γλώσσα
(βιβλίο και τετράδιο)
Ιστορία
(βιβλίο και τετράδιο)
Ιστορία
(βιβλίο και τετράδιο)
Ιστορία
(βιβλίο και τετράδιο)
Μελέτη περιβάλλοντος
(βιβλίο και τετράδιο)
Ερευνώ & Ανακαλύπτω
(βιβλίο και τετράδιο)
Ερευνώ & Ανακαλύπτω
(βιβλίο και τετράδιο)
Μαθηματικά
(βιβλίο και τετράδιο)
Μαθηματικά
(βιβλίο και τετράδιο)
Μαθηματικά
(βιβλίο και τετράδιο)
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων
  Γεωγραφία
(βιβλίο και τετράδιο)
Γεωγραφία
(βιβλίο και τετράδιο)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Βιολογία
(βιβλίο και τετράδιο)
Χημεία
(βιβλίο και τετράδιο)
Βιολογία
(βιβλίο και τετράδιο)
Νεοελληνική Γλώσσα
(βιβλίο και τετράδιο)
Νεοελληνική Γλώσσα
(βιβλίο και τετράδιο)
Νεοελληνική Γλώσσα
(βιβλίο και τετράδιο)
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Αρχαία Ιστορία Μεσαιωνική & Νεότερη Ιστορία Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία
Ομηρικά Έπη Οδύσσεια Ομηρικά Έπη Ιλιάδα Δραματική Ποίηση
(Ελένη)
Γεωλογία – Γεωγραφία
(βιβλίο και τετράδιο)
Γεωλογία – Γεωγραφία
(βιβλίο και τετράδιο)
Δραματική Ποίηση
(‘Ορνιθες)
Ηροδότου Ιστορίες Φυσική Φυσική
  Αρχαία Ελλάδα
(βιβλίο και τετράδιο)
Χημεία
(βιβλίο και τετράδιο)

ΛΥΚΕΙΟ

Α' Λυκείου Β' Λυκείου (Γεν.παιδείας) Β' Λυκείου (Κατεύθυνση)
Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά
Γεωμετρία Γεωμετρία Φυσική
Φυσική Φυσική Χημεία
Χημεία Χημεία Λατινικά
Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας Έκφραση – Έκθεση Αρχές Φιλοσοφίας
Έκφραση - Έκθεση Ιστορία Αρχαία Γνωστό
Γλωσσικές ασκήσεις Βιολογία Αρχαία  Άγνωστο
Ιστορία του αρχαίου κόσμου Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  
Βιολογία Αρχαία  
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας    
Αρχαία από πρωτότυπο